logo
STRONA W PRZEBUDOWIE
KONTAKT
ul. Drukarska 1, 62-080 Sady
Tel.: +48 (61) 8959 000 Fax: +48 (61) 89 59 010
E-mail: biuro@chemes.eu
NIP: 781-00-17-800 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 6.200.000 zł
KRS: 000052921 SĄD REJONOWY W POZNANIU